Vastgoedbemiddeling

Begeleiding bij aanhuur respectievelijk aankoop

Er kunnen diverse redenen zijn waarom uw bedrijf andere huisvesting nodig heeft. Dit kan groei vanwege succes zijn, imkrimping vanwege de huidige crisis, locatieverbetering etc.

De eerste vraag die u zich stelt in deze problematiek is: wordt het nieuw bouwen, kopen, of huren?

Zowel in geval van koop als huur zijn er vele mogelijkheden. Het aanbod is namelijk groot. De markt is erg dynamisch en constant aan veranderingen onderhevig. De voorwaarden die u als gebruiker stelt, veranderen bijna net zo snel. Dat maakt het nemen van een beslissing niet eenvoudiger. Over veel vragen moet nagedacht worden.

In geval van koop kunnen dit vragen zijn als:

  • Zijn de Algemene Voorwaarden behorende bij een koopovereenkomst goed gelezen?
  • Kan ik niet beter eerst huren met een waterdichte koopoptie?
  • O.a. de milieukundige bodemgesteldheid, het bestemmingsplan en het kadaster moeten getoetst worden en mogen geen probleem opleveren. Zijn deze openbare registers wel geraadpleegd?

In geval van huur kunnen dit vragen zijn als:

  • Welke contractsduur is het meest gunstig voor u?
  • Heeft u de Algemene Voorwaarden behorende bij een huurovereenkomst wel goed gelezen?
  • Moet er een koopoptie of andere specifieke bepaling in de huurovereenkomst opgenomen worden?
  • O.a de milieukundige bodemgesteldheid, het bestemmingsplan en het kadaster moeten getoetst worden en mogen geen probleem opleveren. Zijn deze openbare registers wel geraadpleegd?

EFFIQ kan u begeleiden op het gebied van marktinformatie, prijsvorming, opstellen contract, bestemmingsmogelijkheden, bouwkundige en juridische mogelijkheden en u vooral ook attenderen op de onmogelijkheden.

Begeleiding bij verhuur respectievelijk verkoop

U bezit een bedrijfsruimte, die u wilt verkopen ofwel verhuren. De eigenschappen van het pand in combinatie met een analyse van de marktomstandigheden in de regio, resulteren in de juiste vraagprijs. Voorts is een adequate begeleiding en een juiste screening van kandidaten van essentieel belang.

EFFIQ heeft weliswaar ruime kennis en ervaring in deze materie, doch heeft geen uitgebreide verkoop/verhuurportefeuille. Vanzelfsprekend kunt u hierover ook te allen tijde contact met ons opnemen, teneinde de mogelijkheden te bespreken.